Wie sleept UPC voor de rechter?

UPC overtreedt Wet

Telecombedrijven staan niet bekend om hun klantvriendelijkheid, maar UPC maakt het wel erg bont. In de algemene voorwaarden van het bedrijf staat dat de klant per e-mail kan opzeggen. Handig, alleen welk e-mailadres kan je ervoor gebruiken?

Op de website staat geen e-mailadres en de klantenservice wil geen e-mailadres verstrekken. En de algemene voorwaarden van UPC hebben het wel over een e-mailadres maar vermelden er geen.

Wat nu?

Algemene voorwaarden UPC artikel 4.5: U beëindigt uw overeenkomst per brief, e-mail of telefoon. Als moment van opzegging geldt de datum waarop UPC uw opzegging heeft ontvangen.

“Wie sleept UPC voor de rechter?” verder lezen

Reclame maken doe je met persberichten

Stuur een persbericht over een onderwerp dat in de mode is, maar waar niemand het fijne van snapt en gegarandeerd plaatst elke nieuwssite/krant je advertentie.

Opeens kent iedereen je naam, wat wil je nog meer.

Gaat het over moslims, agressieve taxichauffeurs, internet-virussen of de falende overheid. Je hebt geheid succes met weer een schandaal.

`Websites overheid lek` claimt internetbeveiliger Networking4all.

Oei! Dit zijn de woorden van de zegsman: ”De overheid houdt zich niet aan de wet en gaat laks met gegevens om.”

Welke wet, vraag ik me dan gelijk af.

Maar het klinkt heftig. Wat is het geval? Twee week geleden heeft de overheid een campagne gestart over veilig internetten. En nu deze beschuldiging. Kortom het rapport is goed getimed.

Maar waar gaat het over? Nergens is er enige achtergrond informatie te vinden, gelukkig wordt ergens een toelichting gegeven. En het blijkt een storm in een glas water. Prutsonderzoek, dat helemaal geen nieuwe feiten op tafel legt. “Reclame maken doe je met persberichten” verder lezen

Ook de wetgever laat steken vallen

Af en toe ploft er natuurlijk wat op de grond, en het kan een aardige stinkende plas opleveren als ’t een volle ondersteek betreft.

Maar er kan ook vermoeidheid, desinteresse of gebrekkig onderwijs aan ten grondslag liggen.

Hoe het ook zij, de wetgever stelt in de Warenwet Artikel 4 lid 5:

5.In de gevallen waarin ter zake van het verwerken of bezigen van een waar een krachtens het eerste of vierde lid gesteld verbod geldt, is het tevens verboden die waar voorhanden of in voorraad te hebben. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de waar niet voor een met het gestelde verbod stijdige toepassing bestemd is.

Uit betrouwbare hand heb ik vernomen dat de papieren wetboeken dezelfde spelfout bevatten.

Kennelijke verschrijving zou een rechter zeggen, er wordt strijdig bedoeld, we gaan door met de orde van de dag.

Welnee, de PVV moet schande roepen. Knettergek. Spreek die zakkenvullers in Den Haag aan. Roep ze tot de orde. Stuur ze terug naar huis of beter naar sgool.

Oeps, de wet is al uit 1935.

Aha, misschien juist de hoogtijdagen van de werkelijke Sharia-socialisten. In welk fascistisch boek geloven de sharia socialisten ook al weer?

Waarom is Hitler eigenlijk nooit voor moslim uitgemaakt? Of het nazisme voor islamitisch? Ergens zit het toch niet goed bij Wilders, qua volgorde, tijd en oorzaak en gevolg.

Liever een spelfout dan een denkfout, staat geschreven in het maanlandschap van onze gedachten.

Tijd voor bezinning, tijd voor temporisatie, tijd voor een reparatiewet!

Wakker Nederland

Het lijkt wel of in het historisch jaar van de recessie de bellen pas gaan rinkelen. Te laat zou je zeggen, want we hadden eerder ons geld veilig moeten stellen.  Of ons huis nu is afgefikt wegens te heet gebakken lucht, ons pensioenschip is lek gestoten op ijsschotsen, ik laat het in het midden.
Ik stel alleen dat de meesten onder ons de laatste jaar kraaiend van pret rond hebben gelopen en opeens huilie huilie doen.

Wakker Nederland is ook tegen de middag ontwaakt, ik ben niet eens meer zeker of het nog dezelfde dag is, volgens mij is het een doorweekt ontwaken uit een nare natte solipsistische droom waarin de Telegraaf vreemde stemmen hoorden.

Zaten ze niet gewoon te slapen, of de achterkant van de advertenties te beschrijven met achterklap.

Kiezen of delen

Op 22 november vinden er weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. De strijd lijkt ongemeen spannend te worden. Er staat veel op het spel. De strijd om de grootste partij is onbeslist, de vraag wie er de komende vier jaar premier wordt, is nog onbeantwoord en ook is lang niet zeker welke kleur de coalitie na de verkiezingen heeft.

Blijft het CDA en VVD, met hulp van de ChristenUnie, of zelfs met de steun van afvallige VVD’ers, verder afgedwaald naar rechts, boven de 75 zetels, of ligt er een basis voor een rood blok van PVDA, SP en GroenLinks. Wellicht geen van tweeën. Vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld; een PVDA/CDA coalitie. Het is al een tijdje geleden, maar misschien wordt het weer eens tijd. Wel zal dan òf Bos òf Balkenende het veld ruimen, want voor beide lijkt in één kabinet geen plaats.

Wie zich wil verdiepen in de deelnemende partijen en hun verkiezingsprogramma’s kan een kijkje nemen bij verkiezingsprogramma.info. Deze site geeft een overzicht van de 74 tot nu toe aangemelde partijen en biedt de mogelijkheid te zoeken in de verschillende partijprogramma’s. Veel nieuws en direct linkjes naar de lijsttrekkers, partijen en verkiezingsprogramma’s maken de site een ideaal vertrekpunt voor iedereen die zich wil oriënteren.

XyZyX 4U2, P.T.B. v/h Rokerspartij, Hamers Herstelt Holland Partij, Nederland pro Deo of gewoon Hup Holland. Allemaal partijen die willen meedoen. Verdienen ze uw stem?

Maanziek.nl stemt in een recalcitrante bui het liefst op de partij: Stem Niet, maar of we dat op 22 november ook doen?

Mijnheer de voorzitter, ik eh

Voorzitter Op de website van de Tweede Kamer is maandag 3 oktober 2005 een experiment gestart om gedurende zes maanden de informatie van de site door een computerstem te laten voorlezen. Op iedere pagina staat een icoontje dat men kan aanklikken. Dat geeft een aardige kijk op de stand van zaken van de moderne spraak-technologie: bij vlagen klinkt de stem zeker natuurlijk, maar af en toe is hij moeilijk te verstaan en is de intonatie vreemd.

Nieuw is spraaktechnologie op het internet niet. Zo biedt de Opera browser al langer de mogelijkheid om (teksten op) websites voor te lezen. De browser laat zich zelfs met de stem besturen. Dit vergt wel enige gewenning, maar het is zeker fascinerend om schreeuwend en tierend het internet af te surfen.

Maanziek.nl heeft enkele voorbeelden gemaakt: op de site van de Tweede Kamer spreekt een vrouw, Opera biedt de keuze tussen een man en een vrouw. Opera leest vooralsnog alleen Engels; een Nederlandse pagina klinkt als een aangeschoten Amerikaan met een hazenlip.

Op de site van de Tweede Kamer kunnen zelfs hele plenaire debatten worden afgespeeld. Een spannende politiek hoorspel levert het niet op, maar lichtelijk absurd is het resultaat zeker, voornamelijk veroorzaakt door het monotone, plichtmatige karakter van de meisjesstem.

Nu maar wachten tot de eerste samples van miskleunen van minister Verdonk opduiken in rap-nummers of televisieprogramma’s.