Hedendaags iconoclasme op het beeldend matriarchaat

Zou het een religieuze dekmantel zijn, een aansporing gericht tot gelijkgezinden, of een aanvalskreet ter verlamming van omstanders? De voetsoldaat, die schreeuwend tot actie over gaat. Woorden als kogels de ruimte in slingeren om dan als gevolmachtigde van de eigen God te handelen naar eigen goeddunken. De aankondiging van menselijke wandaden in naam der Heer. …

Het Russische ei is geen lekkernij, maar een bedorven misbaksel

Wie А zegt, moet Б zeggen. Wie als sterke beer een oorlog begint, kan niet als een laffe hond met de staart tussen de benen thuiskomen. Niet in het land van stoere mannen. De offensieve zwakte van het Russische leger is opvallend, maar ook geruststellend. Aanvallen loont niet langer. De wereld kijk toe, de wereld …

Vloeken in de kerk, niet langer de hostie maar de gewone commerciële cookie wordt volop uitgedeeld

Wie een kaars wil branden voor de wereldvrede, moet in dit tijdsgewricht met een mobiele telefoon een QR-code inscannen. Muntgeld is afgeschaft. Op het kastje prijkt een sticker. Voordat je de code kan inscannen en het gebedskaarsje kan betalen dien je op je telefoon allerlei cookies, waaronder scripts en apps te accepteren en te installeren. …

Zomertijd, wintertijd, de biologische klok en de menselijke geest.

Willen we zomertijd, willen we wintertijd of willen we beide. Die vraag is van alle tijden, en in wezen net zo onoplosbaar als de vraag of rood mooier is dan groen. De winter/zomertijd problematiek is door de Europese Unie doorgeschoven naar de lidstaten. Interessante manier om populistische antipathie tegen de Brusselse oekazes te ondermijnen, want …

Feministen aller landen verenigt U

Het AD bericht dat `Intimidatie van vrouwen strafbaar moet worden` Het moet niet gekker worden. Maanziek.nl is een groot voorstander van gelijke behandeling, en schrikt van dit voorstel voor ongelijke behandeling. Waarom zou intimidatie van mannen, hermafrodieten of transseksuelen wel zijn toegestaan. Komt intimidatie van homo’s soms niet voor? Vinden, volgens onze politici, relnichten die …