Cookiewet is te moeilijk voor bedrijfsleven, de pers, de technici en de toezichthouder

Waarschijnlijk ergert u zich rot aan al die `pop-ups` waarop u tegenwoordig moet klikken voordat u de inhoud van websites kunt bekijken. De cookiewet is een rot wet, verzucht bijna iedereen.

Over welke wet hebben we het eigenlijk, er is helemaal geen cookiewet

Om de ellende en de verwarring nog maar wat groter te maken: de cookiewet bestaat helemaal niet. Wat in het spraakgebruik, en door sommige juristen met sluw gevoel voor marketing – Neem Cookiecare af en wij zorgen voor 425 euro dat u cookieproof bent! – , als cookiewet wordt aangeduid is simpel een artikel uit de telecomwet: Artikel 11.7a

Wat zegt dit artikel:

 1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:
  1. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
  2. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.
 2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk gegevens worden opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen gegevens.
 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel:
  1. de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of
  2. de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is.
 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur.

Verder wordt de wet nader uitgewerkt in het zogenaamde advies van de Artikel 29-werkgroep

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_nl.pdf

Dan valt op hoe we bij de term cookies komen: `voor het gebruik van cookies, met dien verstande dat deze term ook soortgelijke technologieën omvat`.

Goed de cookie is dus vaktaal in deze wet, maar de pers zou toch in haar berichtgeving melding moeten maken dat het niet alleen om cookies gaat, dan weten gebruikers ook waar het over gaat.

“Cookiewet is te moeilijk voor bedrijfsleven, de pers, de technici en de toezichthouder” verder lezen

Cookie-wetgeving is te lastig voor bedrijfsleven; leidt tot Lose-Lose situatie

Al eerder hebben we over de – in de ogen van Maanziek.nl overigens hopeloze – Cookiewet geschreven. Hoezeer de Publieke Omroep ook met de cookiedeur in huis valt, hun implementatie om aan de Cookiewet te voldoen is tamelijk vlekkeloos. Geen inhoud zonder dat de gebruiker toestemming heeft gegeven, en er worden geen cookies geplaatst, voordat de gebruiker toestemming geeft.

Voor de rest heeft het bedrijfsleven het er maar moeilijk mee. Wat vereist de cookiewet:

een gebruiker moet expliciet toestemming gegeven hebben, alleen een waarschuwing/popup is dus niet voldoende. Eerst moet de gebruiker op akkoord klikken, de zogenaamde cookiesluis, pas dan mogen cookies gezet worden. Je mag dus wel content tonen zonder cookies, maar niet cookies plaatsen met alleen een waarschuwing. De meeste sites gaan hier de fout in, andere sites maken een cookiesluis die niet altijd werkt.

Voor een goede werking van de cookiesluis zouden sessiecookies vereist zijn, maar dit zijn cookies die niet op uw computer worden opgeslagen, zodra u uw browser afsluit zijn de cookies weg. UPDATE: Sommigen claimen dat cookies nodig zijn voor een goede werking van de cookiesluis, dus dan zouden dat functionele cookies zijn, volgens Maanziek.nl is dat niet strikt nodig, je kan de cookie zetten na het inloggen. Sites zullen de cookies wrs zetten om te meten wie door de cookiesluis wordt afgeschrikt en weer weggaat. Dat is informatief voor de sitebeheerder, maar niet functioneel voor de gebruiker. Dus worden de cookies niet functioneel gebruikt en zijn het geen functioneel cookies. Dat zou weer betekenen dat ook de publieke omroep met haar huidige implementatie niet voldoet aan de wet. Ook daar worden cookies gezet voordat toestemming is gegeven, al zijn het sessiecookies, die dus niet worden opgeslagen, maar weggegooid als u de browser afsluit.

Wat gaat er fout:
alle waarschuwingen en blokkades/sluizen die alleen met javascript werken, deugen niet. Gebruikers kunnen javascript uitschakelen bijvoorbeeld voor kostenbesparing!, privacybescherming! of veiligheid! Alle drie volstrekt legitieme en goede redenen. De methode van de Telegraaf deugt niet. “Cookie-wetgeving is te lastig voor bedrijfsleven; leidt tot Lose-Lose situatie” verder lezen

Goedkoop Windows upgraden na 31 januari 2012

Wie tot 31 januari een Windows 7 computer koopt kan het voor 15 euro upgraden naar Windows 8. Redelijke prijs zou je denken, maar wie nog nog een Windows XP of Windows Vista computer heeft, is stukken duurder uit. Volgens Tweakers.net kost upgrade van Windows 7, Vista of XP naar Windows 8 Pro in Nederland nu nog 59,95 euro, terwijl een download-versie beschikbaar is voor slechts 29,99 euro. Na januari zullen deze versies waarschijnlijk veel meer gaan kosten; de Windows 8 Pro upgrade-editie 190 euro en voor een gewone Windows 8-upgrade moet 110 euro betaald worden.

Dat zijn forse bedragen, je vraagt je af of dat wel loont. “Goedkoop Windows upgraden na 31 januari 2012” verder lezen

De krokodillentranen van Microsoft

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het is opvallend om Microsoft in de rol van underdog te zien uithalen naar grote broer Google. En dan wel op het gebied van de privacy. Waarom? Omdat Microsoft zelf debet is aan tamelijk veel onverkwikkelijke situaties op het gebied van veiligheid, privacy en respect voor andersdenkenden/concurrenten.

Ooit leek het Microsoft een goed idee om van e-mails programma’s te maken die je kan runnen. Wie nog steeds denkt dat door het bekijken/openen/preview van een mail je besmet kan raken door een virus. bedankt Microsoft. Ook leek het Microsoft een goed idee om het internet te verrijken met technologieën die alleen door Microsoft software kan worden ondersteund. Activex is een ramp gebleken voor de veiligheid en ook een rem geweest op internet ontwikkelingen, bedrijven die niet van Internet Explorer 6 af kunnen omdat dan hun intranet niet meer werkt,

Om nog maar eens tot het drammerige toe te herhalen. Misbruik van marktmacht door door het dominante Microsoft heeft de wereld meer gekost dan de bankencrisis.

Dat belangrijke feit terzijde.

De licentie van Microsoft Windows – op de een of andere manier raden alle hardware fabrikanten in Nederland aan Windows 7 te gebruiken. Waarom dat is begrijpt niemand, het is niet in het belang van de klant om 100 euro te betalen voor een systeem dat minder kan dan een Linux installatie van 0 euro, wat ook niemand begrijpt is dat als je een nieuwe computer koopt in Nederland je altijd Windows er bij moet kopen, omdat dan vervolgens in prullenbak te gooien om Linux te kunnen draaien, het is wel in het belang van Microsoft om bij elke computer voorgeïnstalleerd Windows te verkopen, en het is ook in het belang van hardwarefabrikanten als ze daar voor betaald worden, daarvan is dus de consument de pineut, maar ook dat belangrijke feit terzijde – stelt klip en klaar:

Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens, accelerator-informatie, zoeksuggesties, foutrapporten en rapporten inzake Schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.

Met andere woorden iedereen die Windows gebruikt, wordt al `afgeluisterd` en `getracked` door Microsoft.

Maanziek.nl kan zich inderdaad voorstellen dat die gegevens voor Microsoft een stuk meer waard zijn als Microsoft daar het alleenrecht op heeft.

Voor de rest is de privacy natuurlijk bij Microsoft in goed handen, dit is toch een geruststellende mededeling:

Microsoft gebruikt deze gegevens [bij de validatie verzonden persoonlijke gegevens als IP-adres] niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

Een stukje verder:

Tevens kan het zijn dat u een herinnering krijgt dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie dient te verkrijgen;

Nee, het is heel geruststellend om te weten dat Microsoft geen contact met je opneemt, als ze je aan iets herinneren.

Heel geruststellend.

Windowsgebruiker krijgt keuzescherm voor browser

Het moet een vreemde gewaarwording zijn, een computergebruiker die na opstarten opeens een scherm te zien krijgt met keuzemogelijkheden voor browser, het programma dat gebruikt wordt om internetpagina’s mee te bekijken.

Browser kiezen

Voor Microsoft moet het een bittere pil zijn om de namen van concurrenten in Windows te moeten tonen.

Microsoft zal hopen dat de meeste mensen de verschillende programma’s niet uitproberen, want de browser van Microsoft is verreweg het meest teleurstellende programma in de lijst.

Qua snelheid, veiligheid, en mogelijkheden. Ook de support voor open standaarden laat bij Internet Explorer erg te wensen over. Het programma eindigt steeds op de laatste plaats bij onderstaande testen, als het überhaupt slaagt voor de test.

Wilderiaans uitgedrukt: Internet Explorer is een allochtoon die weigert de taal van het internet te spreken. Internet Explorer moet het land worden uitgezet. Microsoft Internet Explorer heeft een geheime agenda om de wereld hegemonie op het internet te verwerven met eigengemaakte middeleeuwse standaarden en de andere bedrijven en U daaraan te onderwerpen.

Nu overdrijft Wilders graag, feit is wel dat webbouwers Internet Explorer zien als een rem op de innovatie. Veel bedrijven kunnen niet overstappen op een nieuwe versie, omdat veel bedrijfssoftware indertijd met opzet zo ontworpen is dat deze alleen in Explorer 6 werkt en niet in de programma’s van concurrerende softwareleveranciers. En nu dus ook niet in nieuwe versies van Explorer. Dat Microsoft concurrenten van de markt heeft geduwd is een bekend feit.

Landen als Duitsland en Frankrijk gaven zelfs waarschuwingen af om het programma van Microsoft niet langer te gebruiken, vanwege de lekken en de mogelijkheid besmet te raken met virussen.

Verderop in het artikel vind u enkel tests, waarmee u kunt zien of uw browser nog bij de tijd is. Nieuwe browsers bieden mogelijkheden als achtergronden met ronde hoeken, ondersteuning voor talrijke lettertypes

3 punten waarop u uw browser kunt testen, verderop leest u er meer over.:

 1. snelheid
 2. veiligheid
 3. mogelijkheden, suport voor html5 en css3 standaarden

“Windowsgebruiker krijgt keuzescherm voor browser” verder lezen

Computer kopen, de Windows 7 licentie afwijzen en 40 euro besparen

Windows 7 afwijzen

Het is lastig om in Nederland een computer te kopen zonder (Windows/Apple) besturingssysteem (OS). Hier en daar kan het, maar voor een laptop is het bijna onmogelijk.

Linux gebruikers willen een kale computer, downloaden hun OS gewoon van het internet en installeren het vanaf een USB-stick. Het installeren van Ubuntu is eenvoudig, en er zijn eenvoudige tutorials op het internet beschikbaar, die simpel te volgen zijn en na een uur een volledig werkend systeem met allerlei programma’s als Mediaplayers, Skype, OpenOffice, Photoshop-achtige programmatuur. Allemaal gratis. Maanziek.nl heeft het verschillende malen geprobeerd, en het werkt steeds zonder enig probleem. Zelfs op laptops werkte alles direct.

Het is een groot misverstand dat Linux alleen voor gevorderden is. Alhoewel de meeste mensen anders denken, werkt Linux in de praktijk vaak beter en gemakkelijker dan Windows. Je hebt geen gezeur met firewalls, virusscanners en halfwerkende evaluatie-versies. Je installeert programma’s door in een lijst op de naam te klikken. Het is makkelijker om in Linux een verbinding te maken met een andere PC dan in Windows. Updates voor het systeem gaan hand in hand met updates voor de geïnstalleerde programma’s. De bluetooth ondersteuning blijkt beter in Linux dan in Windows. Soms werkt het minder, dan doet een microfoon het niet gelijk, of de goedkoopste randapparatuur. Gelukkig zijn er dan tips op het internet te vinden. Ook nemen sommige softwareproducenten niet de moeite Linux versies van hun software te maken, omdat er te weinig Linux gebruikers zouden zijn.

Maar goed, je koopt een nieuwe Acer laptop. Bijgeleverd wordt Windows 7 Home Premium. In de voorwaarden van Windows staat:

Door de software te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken. U dient in dat geval contact op te nemen met de fabrikant of installateur om te informeren naar het gehanteerde retourenbeleid. U dient zich te houden aan het beleid. Dit kan uw rechten beperken of vereisen dat u het volledige systeem waarop de software is geïnstalleerd retourneert.

“Computer kopen, de Windows 7 licentie afwijzen en 40 euro besparen” verder lezen

Met z’n tweeën een spelletje spelen op je nieuwe Windows 7 computer: het mag niet!

Het moet niet gekker worden, maar het gebeurt natuurlijk wel. Daarom draait de aarde rondjes en is Bill Gates een rijk man.

Wie Microsoft Windows gebruikt, loopt tegen gekke dingen aan. Nee, wie een laptop in een winkel koopt, loopt tegen gekke dingen aan. Of je wil of niet, je krijgt er meestal Windows bij. Een laptop zonder Windows kopen, en ook niet van het merk Apple, ik weet niet waar het kan in Nederland.

Windows

Wat voor gekke dingen: Ten eerste claimt Microsoft dat je Windows helemaal niet koopt, maar slechts in licentie neemt (huurt). Vervolgens claimt de licentie dat het geen overeenkomst met Microsoft betreft, maar een overeenkomst met de leverancier of fabrikant. Vervolgens zegt de licentie dat als je de software gebruikt het wel degelijk een overeenkomst met Microsoft betreft, namelijk als de software zichzelf valideert en update. En het allerleukste is natuurlijk dat de licentievoorwaarden stellen, dat je rechten worden beperkt als je de voorwaarden NIET accepteert. Hoe je iets overeenkomt, als je het niet overeenkomt weet ik niet, maar Microsoft kan het.

Huh?

Nog wat details.

Je mag niet samen een spelletje spelen op je net aangeschafte computer met Windows 7 Home Premium.

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 HOME PREMIUM:

http://download.microsoft.com/Documents/UseTerms/Windows%207_Home%20Premium_Dutch_2971741b-9074-4fb5-8fa4-199b5dab4adc.pdf

c. Aantal gebruikers. Behalve voor zover anders bepaald in deze licentievoorwaarden mag u de software slechts door één gebruiker tegelijk op de gelicentieerde computer worden gebruikt.

Afgezien van krom Nederlands is de strekking duidelijk. De licentievoorwaarden spreken nog eenmaal over gebruikers in het kopje Aanvullende Licentievereisten en/of gebruiksrechten, maar dan in onbegrijpelijke zin:

“Met z’n tweeën een spelletje spelen op je nieuwe Windows 7 computer: het mag niet!” verder lezen

`Microsoft dumpt software`

Het hoort bij misbruik van economische machtspositie: dumpen van producten.

Microsoft weet zelfs producten te verkopen aan consumenten die het niet willen hebben.

Wie een PC (afgezien van Apple’s) koopt in Nederland is zo ongeveer verplicht een computer met Windows te kopen. PC’s met het Linux operating systeem, of PC’s zonder operatingsysteem zijn in de praktijk simpelweg nauwelijks te koop.

Maanziek.nl zou graag de reactie van kopers zien als ze mogen kiezen tussen twee demo-modellen, één systeem met Windows XP en wat evaluatie versies voor Antivirus, Media-players, Firewall en Word, of een versie met Linux, compleet met volledig Open Office pakket, verschillende browers, skype, desktop-publishing, mediaplayers en allerlei andere volwaardige toepassingen, die voor zowel huis-tuin-en-keuken gebruik, als bedrijven meer dan voldoende is. De versie met XP zou 80 euro duurder moeten zijn, op een computer van 400 euro toch 20%. Als je dan nog gaat betalen voor als die evalutaie versies ben je nog eens een paar honderd euro extra kwijt, dan wordt de versie met Windows gauw twee keer zo duur.

Wie wel een computer wil, maar geen Windows (naar mijn idee eigenlijk bijna iedereen, want wie koopt iets voor 90 euro wat hij om om de hoek gratis kan krijgen), kan in een winkel dus niet terecht.

Koppelverkoop zou je zeggen, maar er is een glibberige uitweg. Je moet weliswaar Windows kopen, maar vervolgens kan je de aangeboden gebruikerslicentie weigeren en dan heb je recht op teruggave van het aankoopbedrag.

Dat is niet makkelijk, maar het kan. Een eigenaar van een nieuwe computer heeft dat gedaan en “`Microsoft dumpt software`” verder lezen

Het probleem van Microsoft

Soms een nieuw produkt, maar al jaren dezelfde foute houding.

Microsoft's Internet Strategy

Microsoft heet een nieuwe zoekmachine: `Bing`. Die proberen we en dan krijgen we bovenstaand beeld. Nu vraag ik je: zo’n zoekdienst wil je toch niet gebruiken?

Wat is dat voor halfbakken advies om Internet Explorer te installeren op een Linux computer?

Is het eigenlijk nog een vraag waarom Microsoft slecht presteert met online activiteiten?

Versterkt Microsoft niet het monopolie van Google door websites te maken, waarop alleen Windows of Microsoft software van harte welkom is? “Het probleem van Microsoft” verder lezen

Reclame maken doe je met persberichten

Stuur een persbericht over een onderwerp dat in de mode is, maar waar niemand het fijne van snapt en gegarandeerd plaatst elke nieuwssite/krant je advertentie.

Opeens kent iedereen je naam, wat wil je nog meer.

Gaat het over moslims, agressieve taxichauffeurs, internet-virussen of de falende overheid. Je hebt geheid succes met weer een schandaal.

`Websites overheid lek` claimt internetbeveiliger Networking4all.

Oei! Dit zijn de woorden van de zegsman: ”De overheid houdt zich niet aan de wet en gaat laks met gegevens om.”

Welke wet, vraag ik me dan gelijk af.

Maar het klinkt heftig. Wat is het geval? Twee week geleden heeft de overheid een campagne gestart over veilig internetten. En nu deze beschuldiging. Kortom het rapport is goed getimed.

Maar waar gaat het over? Nergens is er enige achtergrond informatie te vinden, gelukkig wordt ergens een toelichting gegeven. En het blijkt een storm in een glas water. Prutsonderzoek, dat helemaal geen nieuwe feiten op tafel legt. “Reclame maken doe je met persberichten” verder lezen