De PVV en de verleiding van het ontfatsoen

Het grote mysterie van slechte leiders is niet dat ze slecht zijn, maar dat ze, op de één of andere manier, leider zijn geworden.

Hoe zit dat toch bij de PVV?

OK, je mag met scepsis staan tegenover andere gelovigen, dat doen tenslotte alle gelovigen; je mag tegen immigratie zijn, rijken bouwen nu eenmaal een hekwerk om hun landgoed om de rest buiten te houden; je mag tegen buitenlandse immigranten zijn die werk zoeken, omdat je zelf werkloos bent; je mag tegen arme mensen van ver weg zijn, omdat hun gewoontes lijken op de gewoontes van je opa en oma. Maar snap dan wel, dat het de houding van een niet onbedeelde is. Ons land zou nooit welvarend zijn geworden, als onze voorouders ook zo gedacht zouden hebben. Snap ook, dat die standpunten niets van doen hebben met solidariteit, liberalisme, verlichting, democratie, vrijheid van godsdienst en nog een boel andere Westerse waarden. Beschermen is een groot goed, maar de vrijheid om te verwerven net zozeer. Vrijheid voor jezelf is vrijheid voor een ander. Jouw recht houdt op waar het recht van een ander begint, jouw god houdt op waar de god van een ander begint.

Innerlijke groei, van mens en mensdom, ontstaat door barrières te slechten niet door achter muren en hekken te schuilen. Schuilen doe je in noodweer, dan alleen.

Waarom denken in dit land 20% van de stemmers dat ze vertegenwoordigd willen worden door een partij die niet weet wat fatsoen is, die niet weet wat beleefdheid is, die niet weet wat diplomatie is, die korte beledigingen spuwt omdat ze makkelijk herkauwd kunnen worden, die geen respect heeft voor andersdenkenden, die via een omweg de godsdienstvrijheid wil afschaffen en die wegduikt op momenten dat ze kunnen laten zien waar ze voor staan.

Wat galmt en weerkaatst, lijkt o zo veel meer waar, het komt tenslotte overal vandaan, nietwaar?

De PVV zegt over een PvdA-lid van Turkse afkomst:

“een stuk uitgekotst halalvlees, gemaakt van Turks varken”

Pas als het uitlekt, treedt de PVV op. Als er één partij goed in is om dingen onder de pet te houden of onder het tapijt te vegen: de PVV.

Wat ze doen vinden ze niet erg, zo lang niemand het weet. Welk achterkamertje in de politiek is eigenlijk groter dan de fractiekamer van de PVV.

Zijn de PVV’ers niet de grootste politieke zakkenvullers, nu ze baantjes stapelen? Wordt er eigenlijk wel goed bestuurd als een Tweede Kamerlid ook gemeenteraadslid is of gedeputeerde in de Provinciale Staten? Het mag volgens de wet, zal de PVV’er zeggen, maar dat is de onzinnigste reden die men maar kan bedenken. Je mag ook failliet gaan, maar of dat verstandig is?

De PVV zegt over de Turkse President in de Tweede Kamer:

Voorzitter, de islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan.

Dan heb je het niet over een islamiet die een aap uit de mouw tovert, nee je zegt duidelijk dat de aap Erdogan heet, en dat de aap een islamiet is. Juist gebruik van het spreekwoord maakt dat de beweegreden de aap is, niet degene die hem uitspreekt. Niks spreekwoordelijk, Raymond de Roon, je misbruikt een spreekwoord om te beledigen. Een leerling op de middelbare school krijgt voor dit taalgebruik een onvoldoende, een volwassene blijkbaar genoeg stemmen om in de Tweede Kamer zitting te nemen.

PVV’ers zijn bij uitstek politici die kromme dingen recht praten.

Maken PVV’ers een einde aan de vriendjespolitiek? Hoezo, ze zijn vriendjes met zichzelf, ze nemen wel twee tot drie bestuursfuncties tegelijk, en ondersteunen elkaar door dik en dun, totdat een buitenstaander er iets over de zaken te horen krijgt.

Omdat Maanziek.nl over taal schrijft, en meer van taal houdt dan van politiek, dient Maanziek.nl in dit tijdsgewricht meer over politiek dan over taal te schrijven. Dat is de ellende van ellendelingen, ze dwingen je met zaken bezig te houden waarvan je verschoond zou willen blijven. Of het nou PVV’ers of fundamentalistische islamieten zijn.

De PVV blijft in het Europees parlement, als er getroffenen herdacht worden die moslim zijn, gewoon zitten. Gevallen moslims zijn nooit onschuldig, want ze zijn moslim, en danken de ellende dus aan zich zelf.

De PVV hoeft zich bij Maanziek.nl niet te diskwalificeren, dat hebben ze al lang gedaan. Wie zegt: De Islam is geen godsdienst maar een ideologie, zet de bijl aan de wortels van de godsdienstvrijheid, volgend jaar is het jodendom ook geen godsdienst meer, en over vijf jaar volgt het hindoeïsme.

Waarom de islam trouwens niet zowel een godsdienst, als ideologie kan zijn, weet ook niemand, maar ik heb het Wilders nooit horen uitleggen. Wellicht omdat in zijn eigen proces het wel van pas kwam, dat de Islam toch een godsdienst is: over godsdiensten mag je meer kritiek spuien.

Volgens Maanziek.nl is de Islam overigens grotendeels een lifestyle. Tsja, ook met lifestyle heeft een overheid zich niet te bemoeien. Het leuke van godsdienst is toch dat niemand weet wat het is. Daarom houden verstandige mensen zich er niet mee bezig, en gaan er al helemaal niet over in discussie.

De PVV schuift langzaam op, van geen islamiet het land meer in (dat mag niet van de Grondwet, onderscheid maken op basis van geloof) tot geen immigranten uit Islamitische landen, mag wel want dat wordt geregeld in bilaterale verdragen.

Zoals goed nieuws geen nieuws is, maar slecht nieuws wel, is een belediging in de media meer waard dan een compliment. Niet voor de persoon in kwestie, maar het heeft een hogere kortstondige marktwaarde. Daar speelt de PVV handig op in, en daar zou de maatschappij een antwoord op moeten vinden. Maar dan moeten we onszelf overwinnen, onze sensatielust beteugelen, en dat kost wat teveel moeite, reflectie en zelfbeheersing. Twitter is toch een soort toilet, (Twollet).

De nieuwe politieke van de PVV is de oudste die er is. Dat is niet erg, maar lieg dan niet. Zeg gewoon dat je, met je miskende kwaliteiten, ook een keer aan de knoppen wil zitten. Je hebt gelijk: de laatsten zullen de eersten zijn.

Laat niemand verbaasd zijn als het land dan naar de knoppen gaat. Gefrustreerd misnoegen aan de macht, Maanziek.nl bedankt ervoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *