De digitale kopie is een geschenk uit de hemel.

In hun ogen schitteren dollartekens en op de plek van het brein zit een dikke portemonnee.

De muziekindustrie lobbyt flink om een downloadverbod bij Minister Teeven te bewerkstelligen. De industrie kan zich niet verweren tegen `diefstal van films op het internet`.

Niet zo gek volgens Maanziek.nl, want van diefstal is geen sprake. Wat is diefstal, de strafwet zegt dit:

Artikel 310:

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Maanziek.nl ziet het voor zich. Als Reinout Oerlemans aangifte van diefstal van de film Nova Zembla komt doen bij Fred Teeven, gaat Oom Agent naar het kantoor van Oerlemans om te inventariseren welke goederen missen.

– Eh meneer Oerlemans, waar lag die film?,

– Nou, die lag nergens, en er is ook niets weg. Maar er is wel gestolen.

Er mist niks, schrijft Oom Agent dan maar op in zijn proces verbaal, dus dan is de schade 150 euro.

De schadevergoeding? Gaat men dan over tot het uitkeren van de vervangingskosten van het gestolen product. Mooi klaar, hoeven we niets te doen.

Een denkraam schijnt de industrie dus niet te hebben, vandaar dat ze hun eigen BREIN in het leven hebben geroepen.

Dat BREIN zei in 2002 over downloaden: Vanzelfsprekend is het verboden om illegale MP3 bestanden te downloaden, ook als je het alleen voor jezelf doet.

Nu zeggen ze: Het zonder enig commercieel oogmerk voor eigen privé gebruik downloaden van illegaal aanbod van muziek, film en boeken is in Nederland door de wetgever toegestaan.

Is de wet veranderd? Welnee, maar een lobbyclub gaat niet over de waarheid, het argumenteert niet om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen, en dat gelijk is natuurlijk: meer voor mij en minder voor een ander.

BREIN zegt ook in een artikel in de Volkskrant ‘Je betaalt er niet voor, dan is het niet legaal’. ‘Software downloaden is altijd illegaal’, zegt Tim Kuik, directeur van Brein. Helemaal zotte opmerking, ik hoop dat de open source gemeenschap Tim Kuik met terugwerkende kracht voor het gerecht sleept wegens laster.

Wat nu downloaden van software is altijd verboden! Dat zou Microsoft wel willen!

De advocaat zegt: ‘Maar je betaalt er niet voor, dus is het niet legaal.’ , maar waarom zou je betalen voor wat niets kost. Waarom zou alles iets moeten kosten?

De kern van onze bestaan is kopiëren: ons leven is een kopie van een vorig leven. We zijn levende kopieermachines, DNA wordt gekopieerd, kleine cellen delen zich tot volwassen lichamen, vrouwen kopiëren het DNA van hun minnaar in bevruchte eicellen, ook als er geen wederzijdse afspraak is over nakomelingen. Is dat geen inbreuk op de auteurswet?

Kinderen nemen gewoontes van hun ouders over, we leren de taal, kopiëren gedrag, politici spreken expres in soundbites, zodat de woorden gemakkelijk herkend, gekopieerd en herhaald kunnen worden. De soundbites van nu zijn de religieuze strofen van vroegere tijden. Kopiëren ligt aan de oorsprong van elke machtsbasis. Televisie reclames roepen op om het vertoonde gedrag te kopiëren en de genuttigde waar eveneens te nuttigen.

We kopiëren, dat is het leven en dat doen we goed want er komen steeds meer van ons

Ook vanuit de economische theorie moet de digitale kopie niet bestreden worden. Digitale informatie is een publiek goed geworden. Publieke goederen worden door twee factoren gedefinieerd: niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend.

Peter Samuelson heeft het begrip publiek goed geïntroduceerd:
which all enjoy in common in the sense that each individual’s consumption of such a good leads to no subtractions from any other individual’s consumption of that good.

Laat de vooruitgang nu van digitale informatie een publiek goed gemaakt hebben. Toegang tot internet is een recht geworden, niemand kan beletten dat we informatie tot ons nemen. Een digitale kopie ontzegt niemand toegang tot het origineel. Het is de vooruitgang die maakt dat alles wat in digitale vorm kan worden opgeslagen een publiek goed geworden is.

Dat feit moeten politici onder ogen durven zien.

In economics, a public good is a good that is non-rival and non-excludable. Non-rivalry means that consumption of the good by one individual does not reduce availability of the good for consumption by others; and non-excludability means that no one can be effectively excluded from using the good.

Maanziek.nl wil de natuur van de mens niet ontkennen, dat willen gelovigen wel, en lobbyisten ook want dat zijn de predikers van het bedrijfsleven.

De roep om een downloadverbod is een roep om een onnatuurlijk monopolie.

We eten niet in een restaurant omdat we thuis niet kunnen eten. We gaan niet naar het café om dat we thuis niet kunnen drinken. We kijken wel naar een film in de bioscoop, omdat het thuis niet kan.

Helaas, of gelukkig, de vooruitgang heeft daar een eind aan gemaakt. Vanaf vandaag gaan we naar de bioscoop, om dezelfde reden dat we naar het café gaan. Het is er leuker, gezelliger en het is: ergens anders.

Het leven is hard, beroepen verdwijnen en andere komen terug.

De keerzijde dat thans de digitale versterker wereldwijde dekking heeft: geen distributiekosten en geen zorg voor het voortbestaan. Films gaan niet meer verloren, slechts in de grote aantallen.

En het auteursrecht dan, ach ja het auteursrecht in het leven geroepen in 1912 (Boekenwet 1803 / Auteurswet_1817 / Auteurswet 1912). We hebben lang zonder gedaan, dus we kunnen het in de toekomst ook. En als er dan geen boeken worden geschreven, ach we hebben toch de tweets van twitter.

Wie niet wil dat zijn woord gehoord wordt, moet het niet uitspreken.

Maanziek.nl weet zeker dat als het perpetuum mobile wordt uitgevonden, bedrijven de gang naar de rechter maken vanwege oneerlijke concurrentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *