Nuon knoeit met de jaarafrekeningen, of toch niet

Het was de tweede keer in korte tijd dat een terloopse woordspeling profetisch waarde blijkt te hebben. In het vorige artikel, waarin onduidelijkheden in de jaarafrekeningen van Energieleverancier Nuon aanleiding gaven om te vermoeden dat de Nuon teveel kosten in rekening brengt door een dag extra te rekenen werd dat een schrikkeljaarrekening genoemd. En verdomd, natuurlijk was 2012 een schrikkeljaar en verdomd, Nuon rekent de teruggave energiebelasting terug naar een dagprijs en inderdaad, dan moet je een dag aftrekken voor een schrikkeljaar.

Kalenderjaren en energiejaarafrekeningen lopen niet synchroon, want we verhuizen niet allemaal op 1 januari. Administratief zou dat best een handig zijn, en we hebben wat minder tijd om vuurwerk af te steken, dus het zou best een besparing opleveren, maar goed in hartje winter verhuizen is geen pretje, daar kan geen wens van Droogstoppel tegenop.
“Nuon knoeit met de jaarafrekeningen, of toch niet” verder lezen

Cookiewet is te moeilijk voor bedrijfsleven, de pers, de technici en de toezichthouder

Waarschijnlijk ergert u zich rot aan al die `pop-ups` waarop u tegenwoordig moet klikken voordat u de inhoud van websites kunt bekijken. De cookiewet is een rot wet, verzucht bijna iedereen.

Over welke wet hebben we het eigenlijk, er is helemaal geen cookiewet

Om de ellende en de verwarring nog maar wat groter te maken: de cookiewet bestaat helemaal niet. Wat in het spraakgebruik, en door sommige juristen met sluw gevoel voor marketing – Neem Cookiecare af en wij zorgen voor 425 euro dat u cookieproof bent! – , als cookiewet wordt aangeduid is simpel een artikel uit de telecomwet: Artikel 11.7a

Wat zegt dit artikel:

 1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:
  1. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
  2. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.
 2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk gegevens worden opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen gegevens.
 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel:
  1. de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of
  2. de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is.
 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur.

Verder wordt de wet nader uitgewerkt in het zogenaamde advies van de Artikel 29-werkgroep

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_nl.pdf

Dan valt op hoe we bij de term cookies komen: `voor het gebruik van cookies, met dien verstande dat deze term ook soortgelijke technologieën omvat`.

Goed de cookie is dus vaktaal in deze wet, maar de pers zou toch in haar berichtgeving melding moeten maken dat het niet alleen om cookies gaat, dan weten gebruikers ook waar het over gaat.

“Cookiewet is te moeilijk voor bedrijfsleven, de pers, de technici en de toezichthouder” verder lezen

Waarom is de Elsevier zo’n enorm kloteblad/site geworden?

Neem nu dit bericht:

‘Niet te verteren dat burger opdraait voor ellende SNS’

door Jeroen Langelaar 1 feb 2013

‘Moeilijk te verteren dat burger opdraait voor ellende SNS’ – Foto: ANP

In politiek Den Haag wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de nationalisering van SNS REAAL. ‘De ingreep komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Maar het is moeilijk te verteren dat de belastingbetaler opdraait voor de vastgoed-ellende van SNS.’
Dat zegt Eddy van Hijum, financieel woordvoerder van het CDA, vrijdag.

De geïnterviewde CDA’er zegt:

het is moeilijk te verteren,

Elsevier zet een kop :

het is niet te verteren,

De kop dekt de lading niet, andere partijen zijn genuanceerder. En het ergst, de Elsevier doet alsof het een citaat is, het staat tussen aanhalingstekens. Dan bedrijf je geen journalistiek, maar dan misbruik je journalistiek om je eigen mening te destilleren. Je citeert je eigen mening.

Columnisten mogen dat, journalisten niet. Nu verleidt de leugen veel begeerlijker dan de waarheid, maar Elsevier hoeven we niet langer serieus te nemen. Het is afgedaald tot de onderbuik van populair rechts, en dan ergens onderin.

Benieuwd wat de Raad voor de Journalistiek ervan vindt, of zou die zich allang niet meer bezighouden met de Elsevier, omdat het blad/site vervallen is tot wat populair geraaskal over nieuwsitems tussen de advertenties door en niet meer als journalistiek magazine kan worden gezien, maar als een ding vol advertorials, van die stukjes tekst die de adverteerders moeten behagen en de lezers als een soort glijmiddel de advertenties door de strot duwen.

Nuon knoeit met de jaarafrekeningen

AKA een vergissing van de bank energieleverancier in uw voordeel nadeel

Natuurlijk moet je op je tellen passen als je handel drijft. En sinds kort is energie handel, want we hebben vrijemarktwerking op de energiemarkt. Dat zou tot verbetering (lagere kosten) moeten leiden, al moeten consument natuurlijk wel tijd vrijmaken om zich goed te informeren. Wisselen van energieleverancier kan tot besparing leiden (tot ca 250 euro) en klanten van Nuon hebben wellicht een nieuwe aanleiding om over te stappen.

De Nuon heeft namelijk een originele manier gevonden om een extra zakcentje te verdienen. Tel gewoon in een periode 364 dagen als je kosten mag berekenen, en 363 dagen als je geld (energiebelasting) moet teruggeven. Of liever gezegd, moffel een dag extra in een periode waarover je dagelijkse kosten mag bereken, en neem die periode als basis voor de jaarafrekening.

Ach zoveel scheelt dat niet, ongeveer een euro (1,04) per jaarafrekening. Hoeveel klanten had Nuon? 2,3 miljoen elektriciteitscontracten. Aha, dan steekt Nuon wellicht 2,3 miljoen in de zak, sorry, foutje bedankt.

Nuon knoeit met jaarafrekening

In ieder geval bij de twee jaarafrekeningen van Nuon die Maanziek.nl vandaag onder ogen kreeg, is sprake van de afrondingstruuk. In één van die gevallen heeft Nuon na een klacht de fout erkend en gezegd de euro terug te willen storten.

Kijkt u het ook eens na, en laat het hier weten.

Oh ja de afbeelding is in het webp formaat. Het vrij te gebruiken open image-formaat. Apple en Microsoft gebruikers kunnen misschien niet bij hun eigen softwareleverancier van keuze terecht voor ondersteuning, want Apple en Microsoft ondersteunen het liefst alleen gepatenteerde technieken. Ze mogen webp wel vrij ondersteunen, maar ze doen het niet. Dikke bult eigen schuld, had u maar een andere softwareleverancier moeten kiezen. Jammer dan, Linux gebruikers kunnen dan weer geen video bij de publieke omroep zien, omdat een Microsoft technologie (Silverlight) dat verhindert, en dat is niet de schuld van Linux, maar de schuld van Microsoft, want zij hebben dat gepatenteerd en niet vrij gemaakt.

Want wat is de zin van het leven als je geen geld meer aan patenten kan verdienen. Misschien dat alle mensen makkelijk en vrij met elkaar kunnen communiceren? Jakkes, zal Steve Jobs in zijn graf denken, en Bill Gates zal verzuchten dat hij dan geen geldt meer verdient om weg te geven aan arme mensen.

En de Nuon, ach gewoon een schrikkeljaarafrekening, schrikkel en stroom, dat past best, zal de gewiekste zakenman denken.

Cookie-wetgeving is te lastig voor bedrijfsleven; leidt tot Lose-Lose situatie

Al eerder hebben we over de – in de ogen van Maanziek.nl overigens hopeloze – Cookiewet geschreven. Hoezeer de Publieke Omroep ook met de cookiedeur in huis valt, hun implementatie om aan de Cookiewet te voldoen is tamelijk vlekkeloos. Geen inhoud zonder dat de gebruiker toestemming heeft gegeven, en er worden geen cookies geplaatst, voordat de gebruiker toestemming geeft.

Voor de rest heeft het bedrijfsleven het er maar moeilijk mee. Wat vereist de cookiewet:

een gebruiker moet expliciet toestemming gegeven hebben, alleen een waarschuwing/popup is dus niet voldoende. Eerst moet de gebruiker op akkoord klikken, de zogenaamde cookiesluis, pas dan mogen cookies gezet worden. Je mag dus wel content tonen zonder cookies, maar niet cookies plaatsen met alleen een waarschuwing. De meeste sites gaan hier de fout in, andere sites maken een cookiesluis die niet altijd werkt.

Voor een goede werking van de cookiesluis zouden sessiecookies vereist zijn, maar dit zijn cookies die niet op uw computer worden opgeslagen, zodra u uw browser afsluit zijn de cookies weg. UPDATE: Sommigen claimen dat cookies nodig zijn voor een goede werking van de cookiesluis, dus dan zouden dat functionele cookies zijn, volgens Maanziek.nl is dat niet strikt nodig, je kan de cookie zetten na het inloggen. Sites zullen de cookies wrs zetten om te meten wie door de cookiesluis wordt afgeschrikt en weer weggaat. Dat is informatief voor de sitebeheerder, maar niet functioneel voor de gebruiker. Dus worden de cookies niet functioneel gebruikt en zijn het geen functioneel cookies. Dat zou weer betekenen dat ook de publieke omroep met haar huidige implementatie niet voldoet aan de wet. Ook daar worden cookies gezet voordat toestemming is gegeven, al zijn het sessiecookies, die dus niet worden opgeslagen, maar weggegooid als u de browser afsluit.

Wat gaat er fout:
alle waarschuwingen en blokkades/sluizen die alleen met javascript werken, deugen niet. Gebruikers kunnen javascript uitschakelen bijvoorbeeld voor kostenbesparing!, privacybescherming! of veiligheid! Alle drie volstrekt legitieme en goede redenen. De methode van de Telegraaf deugt niet. “Cookie-wetgeving is te lastig voor bedrijfsleven; leidt tot Lose-Lose situatie” verder lezen

De digitale kopie en de Koran

Schietgrage cowboys met pistolen, drones en overvolle pisbuizen of heethoofdige muzelmannen met lange baarden, schorre stemmen en met restjes dynamiet onder hun nagels, je vraagt je af wie tegenwoordig nog een moment bij zelfreflectie en respect wil stilstaan.

Daarom legt Maanziek.nl de wereld, althans voor zover we de mijne, de dijne en de zijne kennen, een klein gedachte-experiment voor.

Stel je woont op de Maan, en je hebt een computer met een digitale versie van de Koran.

Per ongeluk – een typefout maak je zo – maak je daar duizend kopieën van.

Wat moet je daar mee op de Maan? Dus selecteer je er weer 999 en die sleep je naar de prullenbak. Vervolgens doe je `leeg prullenbak`.

Dat commando echter heb je in tijdens de lange reis toen je naar de Maan vloog en je computer beter wilde leren kennen, vervangen door `verbrandt alles`.

Dus op de Maan leeg je de prullenbak van je computer als volgt: rechts-klikken met je muis en dan het commando `verbrandt alles` uitvoeren.

Omdat je op de Maan graag in de mode bent, en niet achter willen blijven bij André Kuipers, heb je vanaf de eerste stap op de maan, eh typefout alles op een screencast vastgelegde en het resultaat heb je voor al je aardse vrienden op de tamelijk onbekende site YouTube geplaatst in de kanalen `Het dagelijks leven op de maan` en `Oefenen met je eigen computer voor NOOBS`. Altijd op twee paarden wedden zolang het gratis is. Als titel koos je, u voelt het al: `Hoe verwijderen we overbodige documenten op de computer.`

Het filmpje raakt op Twitter echter bekend onder de titel: `Maanmannetjes verbranden 999 korans` en is een week lang trending topic onder de hashtags #Koran, #Maanmannetjes en #Boekverbranding. De Wereld Draait Door staat er bij stil en talrijke mensen raken hoorndol.

Maanziek.nl vraagt alle wijze moslimmannen met restjes dynamiet onder hun nagels, omdat ze eeuwenoude Boeddha-beelden hebben opgeblazen: Wanneer gaan er stenen door de ruimte naar de Maan?

Het antwoord staat geschreven en wordt later geopenbaard.

De krokodillentranen van Microsoft

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het is opvallend om Microsoft in de rol van underdog te zien uithalen naar grote broer Google. En dan wel op het gebied van de privacy. Waarom? Omdat Microsoft zelf debet is aan tamelijk veel onverkwikkelijke situaties op het gebied van veiligheid, privacy en respect voor andersdenkenden/concurrenten.

Ooit leek het Microsoft een goed idee om van e-mails programma’s te maken die je kan runnen. Wie nog steeds denkt dat door het bekijken/openen/preview van een mail je besmet kan raken door een virus. bedankt Microsoft. Ook leek het Microsoft een goed idee om het internet te verrijken met technologieën die alleen door Microsoft software kan worden ondersteund. Activex is een ramp gebleken voor de veiligheid en ook een rem geweest op internet ontwikkelingen, bedrijven die niet van Internet Explorer 6 af kunnen omdat dan hun intranet niet meer werkt,

Om nog maar eens tot het drammerige toe te herhalen. Misbruik van marktmacht door door het dominante Microsoft heeft de wereld meer gekost dan de bankencrisis.

Dat belangrijke feit terzijde.

De licentie van Microsoft Windows – op de een of andere manier raden alle hardware fabrikanten in Nederland aan Windows 7 te gebruiken. Waarom dat is begrijpt niemand, het is niet in het belang van de klant om 100 euro te betalen voor een systeem dat minder kan dan een Linux installatie van 0 euro, wat ook niemand begrijpt is dat als je een nieuwe computer koopt in Nederland je altijd Windows er bij moet kopen, omdat dan vervolgens in prullenbak te gooien om Linux te kunnen draaien, het is wel in het belang van Microsoft om bij elke computer voorgeïnstalleerd Windows te verkopen, en het is ook in het belang van hardwarefabrikanten als ze daar voor betaald worden, daarvan is dus de consument de pineut, maar ook dat belangrijke feit terzijde – stelt klip en klaar:

Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens, accelerator-informatie, zoeksuggesties, foutrapporten en rapporten inzake Schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.

Met andere woorden iedereen die Windows gebruikt, wordt al `afgeluisterd` en `getracked` door Microsoft.

Maanziek.nl kan zich inderdaad voorstellen dat die gegevens voor Microsoft een stuk meer waard zijn als Microsoft daar het alleenrecht op heeft.

Voor de rest is de privacy natuurlijk bij Microsoft in goed handen, dit is toch een geruststellende mededeling:

Microsoft gebruikt deze gegevens [bij de validatie verzonden persoonlijke gegevens als IP-adres] niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

Een stukje verder:

Tevens kan het zijn dat u een herinnering krijgt dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie dient te verkrijgen;

Nee, het is heel geruststellend om te weten dat Microsoft geen contact met je opneemt, als ze je aan iets herinneren.

Heel geruststellend.

De digitale kopie is een geschenk uit de hemel.

In hun ogen schitteren dollartekens en op de plek van het brein zit een dikke portemonnee.

De muziekindustrie lobbyt flink om een downloadverbod bij Minister Teeven te bewerkstelligen. De industrie kan zich niet verweren tegen `diefstal van films op het internet`.

Niet zo gek volgens Maanziek.nl, want van diefstal is geen sprake. Wat is diefstal, de strafwet zegt dit:

“De digitale kopie is een geschenk uit de hemel.” verder lezen

De KPN en de aflopende SMS opbrengsten

Het zijn krokodillentranen die de KPN toont als het zich beklaagt over de teruglopende opbrengsten van het SMS verkeer.

Hypocriet geklaag, omdat je jaren lang de zakken gevuld hebt door veel te veel geld te vragen voor iets wat nauwelijks iets kost.

Zo’n tien jaar lang heeft het (mogelijk) telecomkartel in de EU kunstmatig de prijzen van het SMS verkeer in stand gehouden en concurrentie en vernieuwing op elektronische communicatie in de weg gestaan.

Sinds eind jaren negentig, toen de eerste dataverbindingen voor mobiele telefoons, I-mode, wappen e.d. werden geïntroduceerd, is er een zwijgende afpsraak gemaakt om SMS per dataverbinding niet in te voeren. In Europa althans, in Japan kon het wel. En er werd volop gebruik van gemaakt.

Dat de mobiele internetdiensten indertijd geen doorslaggevend succes zijn geworden (dat gebeurde pas met de Iphone), komt doordat de zgn’ killer` applicatie doelbewust buiten de deur werd gehouden. Een killer applicatie is de toepassing die de doorbraak van een technologie bij het grote publiek bewerkstelligd.

Wie nog een mobieltje van enkel jaren oud heeft, kan zelf eenvoudig de instellingen voor SMS verkeer opzoeken en zien dat er twee keuzes waren, SMS via GSM of SMS via het datanetwerk.

SMS via het datanetwerk is tamelijk kosteloos, een SMS valt in het niet bij welke internetpagina dan ook, 100 sms’s passen met gemak in een klein plaatje. Nooit afgevraagd waarom een email versturen veel goedkoper is dan het versturen van een SMS. Dat kan niemand economisch verklaren, m.a.w. een dominante marktaandeel, afspraken en een sluwe marketingstrategie moeten daaraan ten grondslag liggen.

Waarom heeft geen enkele Europese mobiele telecomaanbieder in de afgelopen jaren, een dienst aangeboden met gratis SMS via het datanetwerk. (In Japan kon dat wel, zoals eerder gezegd) Dat kan alleen maar zijn vanwege stilzwijgende of geheime afspraken: de SMS is de afgelopen jaren de cash-cow van de telecombedrijven geweest, en de tarieven hebben zich bij de verschillende aanbieders verdacht vaak in dezelfde richting bewogen.