Minister Blok Beton

In een merkwaardige niet-besloten besloten bijeenkomst heeft minister Blok gesproken als een gefrustreerde werkeloze wannabe-politicus op zoek naar goedkope erkenning en een flutbaantje bij één of andere populistische club.

Stoere barpraat zou je denken, maar de minister staat er keurig bij in een nette omgeving, met een loei van een camera voor zijn snufferd. Het blok beton voor zijn kop staat helaas niet op de foto.

noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont – dus dan vallen Australië en de Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid – een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is

Een retorische vraag, dacht Maanziek gelijk. Nederland natuurlijk. Want onze minister-president vindt ons land toppie en gaaf. Maar nee, de minister kende geen land waar een vreedzaam samenlevingsverband is, blijkbaar is Nederland in oorlog met zichzelf.

Dan rest de minister niks anders dan zijn portefeuille neer te leggen. Wie dat vindt, maar die zorgen niet uitspreekt in het openbaar of in de Tweede Kamer, is ongeloofwaardig. Als er in Nederland geen vreedzaam samenlevingsverband is, dan dient dat toch een speerpunt van het kabinet te zijn.

Wat zei de ex-minister nog meer:

Suriname is a failed state en dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling

Dat klinkt als het verwijt van een vader aan zijn zoon dat ie geen goede opvoeding heeft gehad. Verder:

„Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen.

Pertinente onzin. Al lopen er wel veel minder gekleurde mensen over straat dan in Nederland. Maar geen?

Dan:

Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.

Bijval kreeg Stef Blok Beton van Geert Wilders. Ook opmerkelijk.

Is juist het huwelijk van Wilders niet het bewijs dat liefde overwint? (voor wie het niet weet, Wilders is getrouwd met een Hongaarse)

Of is de steunbetuiging van Wilders een vooraankondiging van een echtscheiding?

Krijgen we koppen in de krant: Huwelijkscrisis Wilders. of Sfeer is niet te harden in huize Wilders.

Dit nieuws over de komende echtscheiding van Wilders overstijgt natuurlijk de Privé of Story, vandaar dat we er hier bij Maanziek op vooruitlopen.

Is het huwelijk van Wilders in werkelijkheid een vechthuwelijk? Het huwelijk is kinderloos gebleven. Er zijn vast allerlei geloofsbroeders en koffiedikkijkers die daarin de bevestiging van onheil zien.

Brengt ons gelijk tot het laatste punt. Minister Blok wordt bekritiseerd omdat hij met zijn woorden over xenofobie en de onmogelijkheid van mensen met verschillende achtergronden om vreedzaam samen te leven een extreem (uiterst) rechts standpunt vertolkt.

Maar is dat wel een uiterst/extreem rechts standpunt? Is dat niet veeleer een religieus standpunt.

Massa’s mensen in de wereld zijn er van overtuigd dat je niet kan trouwen of samenleven met iemand van een ander geloof. Waarom niet? Waarom kan dat niet? Dat weet eigenlijk niemand, maar dat wordt er van kinds af aan ingepeperd door dominee’s, priesters, rabbi’s, ayatollah en imams. Ook wordt een hand geven aan iemand van de andere sekse soms verboden door deze godsdienstfunctionarissen. Dat schept afstand.

Sommige religieuze mensen wijzen het nuttigen van alcohol af. Niks mis mee. Een deel van die mensen weigert bovendien op een plek te zijn waar alcohol wordt genuttigd. Dan gaan ze weg. Ook dat kan.

Toen Maanziek ooit een collega vroeg, waarom hij wel wegging van de bedrijfsborrel, maar toch in Nederland bleef wonen en niet naar Saudi-Arabië emigreerde, werd die vraag meewarig ontvangen. Rechtlijnigheid wordt liever in woorden dan daden bedreven.

Dezelfde collega oefende overigens wel druk uit op geloofsgenoten die wel op de borrel bleven om dat niet meer te doen. Blijkbaar nemen gelovige mensen liever de ander de maat dan zichzelf.

Bestaat er vrijheid van geloof in Nederland? Kan je afstand nemen van het dogma dat je niet dient te trouwen met iemand van een ander geloof, of van dezelfde sekse, als de liefde zo wijst? Is er wel vrijheid van geloof als die gelukkigen door de eigen geloofsomgeving vervolgens worden uitgestoten? Is er vrijheid van geloof als je niet iets anders mag geloven dan je vader of moeder?

En als je niet mag samenwonen in één huis, wat zegt dat dan over samenleven in één land. Een land is toch een grote verzameling huisjes met wat grond ertussen.

Wie zegt dat je niet vreedzaam kan samenleven in één land? De minister. En wie zegt dat je niet gelukkig kan samenleven in één huis? De halve wereld.

Sommige mensen zeggen dat God liefde is. Maar is God niet gewoon een grote klont boter. Gelovige mensen willen de vrijheid van geloof om andere mensen de vrijheid te ontzeggen. Macht en beïnvloeding uit naam van het opperwezen.

Waarom gaat het daar nooit over? We vragen het God. En als God niet reageert hieronder of op Twitter, via Facebook of met een broodnodige regenbui, dan weten we genoeg.

Onze woorden klinken wellicht ijdel, het zijn de woorden van de gelovigen zelf die ijdel zijn. Zij luister niet in stilte naar God, maar maken afgoden van zichzelf. Zij concurreren luidruchtig met God, verkondigen zijn woord naar eigen goeddunken, en proberen een kudde makke schapen te onderwerpen om enig aanzien te verwerven.

Er is maar één god, dat is de bescheiden god die diep in uw binnenste als onbestendig gevoel of drijfveer schuilt, en soms samenvalt met ontluikende liefde. Dat is de kern van een monotheïstische godsdienst: de god van de één eindigt waar de god van een ander begint.

Iemand die zijn god aan een ander opdringt is een charlatan. Liever een goede buur dan een verre geloofsgenoot. En liever geen minister Blok meer, want die wil helemaal niks.

En als god niet bestaat, een onbestendig gevoel hebben we allemaal wel. Niet over minister Blok, want die heeft met zijn woorden wel afgedaan, dat gevoel is vrij duidelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *