Zelfregulering in de bankensector: een wassen neus?

Iedereen kent de gevleugelde uitdrukking: Wij van WC-Eend, en die populaire en hedendaagse zin staat voor het beginsel van een slager die zijn eigen vlees keurt: vers en lekker mals!

Neem alle slagers bij elkaar en je hebt een bedrijfssector, en neem alle bedrijfssectoren bij elkaar en je hebt het bedrijfsleven, en het bedrijfsleven dat zich zelf keurt; daar moet je vertrouwen in hebben. Dat  proces bekijken we hier bij Maanziek met scepsis.

Gezonde scepsis.

Dus als de banken met elkaar afspreken dat ze aan zelfregulering doen, dan vinden we dat interessant.

Die Code Banken vind je op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken:

https://www.nvb.nl/publicaties/gedragscodes/code-banken/

Banken zijn daarmee verplicht om in hun jaarverslag via het pas toe of leg-uit-beginsel verantwoording af te leggen over de naleving van de Code.

Banken formuleren principes in hun eigen Code Banken en dienen afgerekend te kunnen worden in hoeverre die principes worden nageleefd.

Van belang is ook dat er naar de geest van de principes gehandeld dient te worden: de intenties van de waarden en de principes in de praktijk.

Verder zijn er gedragsregels afgesproken waaraan bankmedewerkers zich moeten houden, de zogenaamde bankierseed, en om die eed niet vrijblijvend te laten zijn, wordt op overtreding van die eed, het tuchtrecht toegepast.

Daarmee worden medewerkers van banken worden aanspreekbaar voor
de samenleving als geheel.

Nu heeft de Knab Bank, onderdeel van de Aegon, in haar Code Banken staan:

Allereerst stelt Knab de belangen van haar klanten voor-
op door transparant te zijn en eerlijk met haar klanten te
communiceren. Deze openheid is een belangrijke waarde
van Knab geworden. Daarnaast is Knab positief relevant.
Deze waarde geeft uitdrukking aan de wijze waarop we
met onze klanten werken. We voegen waar mogelijk
fun’ toe aan hoe we met onze klanten communiceren,
en we vinden feedback en leren van onze klanten, onze
collega’s en stakeholders belangrijk om onze dienstver-
lening verder te verbeteren.

Verder dient een bank:

  • klanten zo goed mogelijk informeert over producten en diensten en de risico’s ervan
  • klanten geen producten of diensten aanbiedt die niet bij hen passen

Dus een klant die al jaren bankiert en een open source Android telefoon gebruikt, omdat hij openheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan en techniek als een middel ziet en niet als doel en graag wil weten welke code in zijn broekzak wordt uitgevoerd, zou dus bij de Knab aan het juiste adres moeten zijn, want ook de Knab bank wil transparant met haar klanten communiceren en openheid is daar een belangrijke waarde bij, zoals hierboven te lezen valt.

De Knab bankt vernieuwt haar procedures, verplicht een app, verruilt email voor chat, dat soort dingen. Waarschijnlijk probeert de bank daarmee `fun` toe te voegen aan het klantcontact, maar plezier voor de één is droefenis voor de ander.

Wij van Maanziek mailen liever dan we chatten en vinden de sociale media net zo erg als bijvoorbeeld mensenhandel of kinderarbeid. Verwerpelijk, opdringerige handel in privacy en persoonsgegevens, op basis van ongevraagde virtuele stalking. Exploitatie van emotie.

De Knab bank verplicht een app. Fun!

De vernieuwde verplichte knappe Knab App is dan toch ook ontworpen in de geest van transparantie en eerlijk met de klant communiceren, waarbij openheid een belangrijke waarde is? Open source, als we het over programmacode hebt.

Welnee, helemaal fout!

De Knab app is zo gesloten als het maar kan. Zelfs is de app niet eens beschikbaar voor open source Android gebruikers.

Let wel, de bank is gehouden aan haar eed: klanten geen producten of diensten aanbiedt die niet bij hen passen.

En natuurlijk past gesloten source software niet bij open source software gebruikers. Dat is een veganistische mohammedaan varkensvlees serveren.

Open source past wel bij gesloten source gebruikers, kijk maar naar Windows. Daar is overgeschakeld van een gesloten source browser Internet Explorer naar een open source browser Edge gebaseerd op Chromium. Goedkoper volgens Microsoft.

Dus de bank had gewoon een mooie open en transparante open source app moeten maken, dan was ook die rare tweede verplichting weg gevallen.

Nu verlangt de Knab bank dat de klant eerst Google (of Apple) klant wordt, en vervolgens blijkt de app zoals gezegd niet alleen proprietary code, maar ook nog eens gekoppeld aan de gesloten diensten van Google. Het werkt niet eens op een gemiddelde Android versie, alleen op de versie uitgebreid met gesloten Google diensten.

Kortom de bank zegt wel dat het transparant en open met de klant wil communiceren, maar doet precies het tegenovergestelde.

Dat lijkt een stuitend gebrek aan zelfregulering.

Mooie woorden, maar als puntje bij paaltje komt, dan blijken die woorden niks waard.

Nogmaals een bank dient klanten geen producten of diensten aan te bieden die niet bij hen passen, dus hoe kan je dan een klant die overtuigd open source gebruiker is dan een gesloten app aanbieden die niet beschikbaar is op het open source operating system Android van de gebruiker.

Dat lijkt Maanziek dan een flagrante schending van de zowel de eigen Code Banken als de bankierseed.

Dat zal de rechter dan wel moeten uitmaken, want de zelfregulering, die is er natuurlijk alleen op papier: dat u gerust kunt gaan slapen, zullen we maar zeggen.

Of gelijk dansen met Jansen.

Macabere beloftes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *