Nederland is vol, overvol zelfs

Waar Wilders nog grote problemen kreeg met zijn minder minder uitspraken in Den Haag, kiest een adviesorgaan van de overheid, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) er dan ook voor om een minder mondige doelgroep als probleemgroep aan te wijzen.

Natuurlijk een Marokkaan is geen koe, als zal het geloei van de koeien de Wilders aanhang heel wat zoeter in de oren klinken dan het Arabisch gezang van de minaretten. Die zingen overigens in Nederland niet, maar perceptie is belangrijker dan feitelijkheid. Emotie über alles. (Vraag van Studio Sport aan Maanziek.nl: wat ging er door je heen toen je deze zin schreef).

Koeien moeten weg om klimaaatdoelen te halen
Op internet durft de Volkskrant de koeien overigens niet te stigmatiseren.

Wellicht dat Thierry Baudet, of een van zijn vazallen, nog ergens een wetenschappelijk rapportje kan opduiken dat immigranten meer scheten laten, dan is er nog hoop voor zijn clubje om langs maatschappelijk meer geaccepteerde wijze de `verdunning` aan de kaak te stellen.

Koeien laten te veel winden, en dat is milieuvervuilend gas. Runderflatulentie noemden van Kooten en de Bie dat indertijd.

Laten we het beestje bij de naam noemen op een wijze die het huidig tijdsgewricht verdient. Milieu is een buzz woord. Noem Jesse Klaver en milieu en duurzaamheid in één zin en de articial Intelligence algoritmes van de nieuwe media slaan op tilt, en de subsidiekranen open zich als de bron van de eeuwige jeugd. We moeten wat, anders gaat het mis, en we hebben het beloofd, en de planeet straks en het water en onze kinderen…

Wat is er mis met minder mensen, denkt Maanziek.nl dan.

Minder mensen leidt tot minder koeien en minder vliegtuigen en minder auto’s en minder van alles eigenlijk. Dat is dan niet goed voor de economie maar wel goed voor het milieu.

Vervang Joden door Moslims of andersom, en opeens opent zich een onaangename historische vergelijking. Volgens Arnon Grunberg hebben Joden en Moslims meer gemeen dan dat ze verschillen. Ongetwijfeld, anders zouden ze nooit zoveel ruzie maken. En die kwestie is meer dan een voetnoot in de geschiedenis.

Vervang Koeien door Vliegtuigen en opeens snappen we waarom we straks wel minder koebewegingen, maar niet minder vliegbewegingen zullen hebben in ons kikkerlandje.

Maak de koe zuiniger, vang zijn scheten af, en doe er wat nuttigs mee. Let Elon Musk meet Joost Conijn.

Al is frituurvet uit de mode en bereiden we onze kroketten heel koket zoals we meestentijds praten: in gebakken lucht.

Een probleem van de vooruitgang bestaat uit het verdwijnen van de menselijkheid, van de menselijke maat.. We doden mensen aan de andere kant van de aarde zonder ze te zien, we communiceren met mensen zonder ze in de ogen te kijken, en als het om de veestapel gaat, ook daar zijn de verhoudingen zoek.

Volgens Geert Mak kon een boer acht koeien melken, de boerin ook, had ie er meer dan 16 dan had ie een knecht nodig. Melken met de hand was een vorm van meditatie. Samensmelting tussen mens en dier. Zie daar de rusteloosheid en werkeloosheid op het platteland. De melkrobot is erger dan de gaswinning voor de werkloze Groninger. (En niet zeuren over Friesland en Groningen en landbouw en veeteelt: perceptie!)

Goed, niet sentimenteel worden, in het algemeen leidt vooruitgang tot meer werkgelegenheid en meer welvaart, maar leidt het ook tot meer duurzaamheid of gelijkheid of menselijkheid?

Kippen leven in flats tot ze ploffen, eenden worden ziek in concentratiekampen, geiten krijgen de koorts, schapen sterven door beendermeel te eten, ons industrieel diervoeder drijft koeien tot de krankzinnigheid en varkens kunnen opgehokt letterlijk en figuurlijk de pest krijgen. Is dat natuurlijk of menselijk? Beesten mogen nauwelijks bewegen.

Waarom wordt de gesneuvelde soldaat geëerd, maar wordt de onbaatzuchtige kip die sneuvelt in de menselijk rat-race het liefst zo snel mogelijk vergeten. Waarom worden nergens de slachtoffers van al die ruimingen onder de vaderlandse veestapel herdacht ? 3 mei? Nooit een troostend woord van ons staatshoofd in de kerstrede. Waar is het standbeeld voor de onbekende koe?

Daarom introduceert Maanziek.nl de slow-food slow-mood beweging. Lekker ontspannen op authentieke wijze reizen, de wagen getrokken door de os. Elon Musk meets Joost Conijn meets Fred Flintstone.

Geen Lelystad Airport, maar gewoon een weiland. Niet meer asfalt, maar een rustieke zandweg. Laat de beesten bewegen, niet de vliegtuigen of auto’s.

Koeien zijn kuddedieren die sjokken rustig achter elkaar aan. Filerijden zonder stress. Gedreven door natuurlijke intelligentie instinct. Nederland is prachtig als je de tijd neemt.

Ruikt het straks in de grote stad lekker fris naar platteland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *