Ook de wetgever laat steken vallen

Af en toe ploft er natuurlijk wat op de grond, en het kan een aardige stinkende plas opleveren als ’t een volle ondersteek betreft.

Maar er kan ook vermoeidheid, desinteresse of gebrekkig onderwijs aan ten grondslag liggen.

Hoe het ook zij, de wetgever stelt in de Warenwet Artikel 4 lid 5:

5.In de gevallen waarin ter zake van het verwerken of bezigen van een waar een krachtens het eerste of vierde lid gesteld verbod geldt, is het tevens verboden die waar voorhanden of in voorraad te hebben. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de waar niet voor een met het gestelde verbod stijdige toepassing bestemd is.

Uit betrouwbare hand heb ik vernomen dat de papieren wetboeken dezelfde spelfout bevatten.

Kennelijke verschrijving zou een rechter zeggen, er wordt strijdig bedoeld, we gaan door met de orde van de dag.

Welnee, de PVV moet schande roepen. Knettergek. Spreek die zakkenvullers in Den Haag aan. Roep ze tot de orde. Stuur ze terug naar huis of beter naar sgool.

Oeps, de wet is al uit 1935.

Aha, misschien juist de hoogtijdagen van de werkelijke Sharia-socialisten. In welk fascistisch boek geloven de sharia socialisten ook al weer?

Waarom is Hitler eigenlijk nooit voor moslim uitgemaakt? Of het nazisme voor islamitisch? Ergens zit het toch niet goed bij Wilders, qua volgorde, tijd en oorzaak en gevolg.

Liever een spelfout dan een denkfout, staat geschreven in het maanlandschap van onze gedachten.

Tijd voor bezinning, tijd voor temporisatie, tijd voor een reparatiewet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *